مقالات

  سپتامبر 3, 2022

  دیدار رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان رضوی جناب آقای محمدی

  دیدار رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان رضوی جناب آقای محمدی با ریاست هیئت وزنه برداری استان جناب آقای حسین زاده…
  سپتامبر 3, 2022

  صعودسرکار خانم عفت کریمی مربی انجمن کوهنوردی کارگران خراسان رضوی به قله آرارات ترکیه 28مردادماه 1401

  صعودسرکار خانم عفت کریمی مربی انجمن کوهنوردی کارگران خراسان رضوی به قله آرارات ترکیه 28مردادماه 1401
  دکمه بازگشت به بالا